Astangajooga- Ashtanga Yoga

Patanjalin joogasutrien mukaan jooga tarkoittaa yksinkertaistetusti sitä, että mielen liikkeet lakkaavat. Ashtanga jooga ( Ashtanga Yoga) on kahdeksanosainen polku, jota harjoittamalla voidaan saavuttaa tämä tila (samadhi), jossa mielen tahrat (cittavritit) ovat poistuneet ja jäljellä on puhdas tietoisuus.

Ashtanga jooga aloitetaan perinteisesti polun kolmannelta askelmalta, asanoista eli jooga-asennoista, jotka puhdistavat, vahvistavat ja valmistavat kehoa ja mieltä pitkäaikaisesti meditaatioasennossa (padmasana) olemiseen.

Ashtanga joogapolun kaksi ensimmäistä askelmaa antavat ohjeita yksilölle siitä mitä asioita ihmisen on hyvä seurata itsessään suhteessa ympäristöön (yamat) sekä suhteessa itseensä (niyamat).

Yamat:
Ahimsa = väkivallattomuus, vahingoittamattomuus
Satya = totuudellisuus
Asteya = varastomattomuus
Brahmacharya = pidättyväisyys
Aparigraha = omistamattomuus, takertamattomuus

Niyamat:
Saucha= puhtaus, puhdistautuminen
Santosha= tyytyväisyys
Tapas= itsekuri, sisäinen voima
Svadhyaya= itseopiskelu
Ishvara pranidhana= antautuminen korkeimmalle

Polun neljäs askelma pranayama on pranaharjoitus (prana=elämänvoima). Näitä harjoituksia otetaan harjoitteluun mukaan vasta sitten kun harjoittelijan keho ja mieli on niihin hyvin valmistautunut. Usein pranayama suomennetaan hengitysharjoitukseksi ja sitä paljon myös opetetaan hengitysharjoituksena. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että pranaharjoitus on eri kuin hengitysharjoitus. Pranaharjoituksessa hengitystä ei tehdä, se tapahtuu. Hengitysharjoituksessa hengitys tehdään, jolloin lähes väistämättä pranataso katoaa tekemisen alle.

Polun askelmat 5-8 ( 5.pratyahara, 6.dharana, 7.dhyana, 8.samadhi) antavat ohjeita mielen hallintaan ja keskittymiseen, aistienhallintaan ja meditaatioon.

Asanaharjoitusharjoitus tehdään vinyasamenetelmällä eli hengityksen ja liikkeen yhdistelmällä. Asanat (asennot) nivoutuvat vinyasan avulla ja vinyasaa seuraamalla keskittyneeksi, terapeuttiseksi ja rauhoittavaksi kokonaisuudeksi.Ashtanga joogan asanaharjoitus poikkeaa monesta muusta joogasuuntauksesta siltä osin, että asanat tehdään aina samassa järjestyksessä. Harjoitus rakentuu hiljalleen harjoittelijan fyysisen ja henkisen valmiuden mukaisesti.


Mantrat ovat tärkeä osa ashtanga joogaharjoitusta. Harjoitus aloitetaan ja päätetään mantralla.


Ashtanga joogaa opetetaan sekä ohjattuna- että mysoreharjoituksena. Mysoreharjoitus on perinteinen tapa tehdä harjoitusta ja se tarkoittaa sitä, että harjoitus tehdään oman hengityksen tahtiin.